Visszaélés bejelentés

Ezen a felületen jelentheti be a jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információit. A visszaélés-bejelentési rendszer célja a jogsértések hatékony felderítése és kivizsgálása, elősegítve ezzel a szervezet jogszabályoknak és etikai normáknak megfelelő, a tisztességes piaci magatartás követelményét érvényre juttató működését. A kivizsgálás elősegítése érdekében kérjük, hogy a kérdésekre adott válaszait a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal adja meg.

Az űrlap a DewertOkin Kft. Visszaélés-bejelentési irányelve szerinti bejelentésre szolgál. Az itt tett bejelentéseket a megfelelési tisztviselő fogadja és értékeli.

    Bejelentő adatai

    Jogsértés bejelentése


    Tájékoztatjuk, hogy a rosszhiszeműen tett bejelentések továbbításra kerülhetnek az érintett személy és az illetékes hatóságok felé, melynek polgári és/vagy büntetőjogi következményei lehetnek; valamint, hogy a névtelenül vagy azonosíthatatlan módon tett bejelentések kivizsgálására nem minden esetben kerül sor.